Info, Turistička agencija M - Zlatica, Novigrad, Istra